ПРАЗНА КОШНИЦА

Общи условия


С влизането в сила на общите условия, потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия.

GSM Услугата
си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.


УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

  • За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва
  • Да имате навършени осемнадесет (18) години
  • Да имате постоянен адрес в България
  • Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма.
  • Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
  • Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
  • Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката

 

      Цената е валидна за деня на поръчката,съгл. разпоредбите на чл52,ал.1,т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Всички цени са съобразени с чл.52,ал.1,т.3 от Закона за Защита на Потребителя.  Виртуален офис на ЕКОНТ                                                                                       
                                  
  изчисли    върни     подготви    заяви       офис        последна    дай          
  цена        пратка     пратка       куриер     локатор    пратка        разпореждане